Azelektrod qaynaq elektrodları.
Qələvi qaynaqlar qələvi metalların birləşmələrindən təşkil olunmuş kükürddən və daha yüksək sərtliyə malik metaldan ibarətdir. Xüsusi sərtliyə malik metalların qaynağı üçün istifadə olunur.
Qaynaq işlərində maksimum keyfiyyət əldə etmək üçün elektrod seçimi düzgün omalıdır. Bu məqsədlə qaynaq olunacaq materialın qaynaq xüsusiyyətlərinə və qaynaq parametrlərinə uyğun elektrod seçilməlidir. Bunu bilərəkdən istifadəçiyə ən yaxşı keyfiyyəti əldə etmək üçün Azelektrod markalı elektroddan istifadə etməyiniz məsləhətdir. Azelektrod 7018 (bazik) markalı elektrod sərt polad materiallarda istifadə olunur, o cümlədən ağır metal konsturksiya bölümlərində istifadə olunur. Azelektrod 6013 (rutil) markalı elektrod normal metalların qaynaq olunmasında istifadə olunur.
Azelektrod 6013 (rutil) xüsusiyyətləri:
·       5 mm-dən incə materiallarda
·       Qalvaniz lövhə və borularda
·       Tanker və su çənləri emalında
·       Boru montajlarında
·       Astar boyalı və az paslı dəmirlərin qaynağında
·       Şaquli və üfüqi qaynaqlar
·       Aralıq doldurma qabiliyyətinə malikdir
·       Alışması çox rahatdır və nöqtə qaynaqlar üçün uyğundur